กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จัดให้กับสถานศึกษา หรือ หน่วยงาน
                    ต่างๆทั้งใน และ นอกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น
                    ซึ่งใช้เวลาเพียง2-3ชั่วโมงเท่านั้น

                              ทีมงานโครงการปันรักพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่
                   สถานศึกษา โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น , ทักษะการปฏิเสธ
         
                   จากการชักชวนไปในทางที่ไม่ดี , เทคนิกการคลายเครียดอย่างง่าย
                   ปัญหายาเสพติดและ ภัยต่อร่างกาย , การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
                   และ การทำงานเป็นทีม ฯลฯ