ปันรัก
กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จัดให้กับสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในและนอกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ซึ่งใช้เวลาเพียง2-3ชั่วโมงเท่านั้น

ทีมงานโครงการปันรักพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่
สถานศึกษา โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น,ทักษะการปฏิเสธ 
จากการชักชวนไปในทางที่ไม่ดี, เทคนิกการคลายเครียดอย่างง่าย
ปัญหายาเสพติดและ ภัยต่อร่างกาย, การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และ การทำงานเป็นทีม ฯลฯ