สถานที่ตั้งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์
 


1122 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ 02-4390356 ,02-4370200-8 , ต่อ 4297,4298

Email Somdejchaopaya@sanook.com